வணிக சீர்திருத்தங்கள் செயல் திட்டம் 2024 

Sl.No

Recommendations

Details

1.

Monthly data for new electricity connections (Industrial and Commercial Consumers) provided in the State

2.Data Regarding total duration and frequency of outages
3.Ensuring the total outage cap and Discom Compensation
4.Tariff information
5.Number of documents required for obtaining LT and HT electricity connection
6.Approved list of contractors for the inspection of internal installations
7.Fixed cost estimation to obtain HT Service Connection
8.HT Online application Submission,Payment and tracking of status
9.

Service connection within 7 days for industry up to 112 KW(No Right of Way required).

Service connection within 15 days for industry up to 112 KW (for RoW cases)

Extension of supply to LT Industries industry up to 112 KW

10.Allow third parties to verify authenticity of electricity connections
11.Planned outages-Details
12.

Interruptions Index(Number of Interruption(>5 minutes) for each feeder of the DISCOM Circlewise) for the period from April 2022 to March 2023

13.

Hours of Supply(Average daily electricity supply duration (in hours:minutes) for the period from April 2022 to March 2023

Save-energy1 மின்சாரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தவும்        Save-energy2 உபயோகமில்லாத சமயங்களில் மின் விளக்குகளையும் மின்சாதனங்களையும் உபயோகிப்பதை தவிர்த்து மின்சுமையை குறைக்கவும்        Save-energy3 மின்சார சிக்கனத்தால் நாடும் நாமும் பயனடைவோம்        Save-energy5 மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும்  Save-energy1 மின் விபத்துக்களில் இருந்து உயிரைப் பாதுகாக்க R.C.D (ரெசிடுயல் கரண்ட் டிவைஸ்) பொருத்தவும்  Save-energy1 மாசற்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு, மின்சார வாகனங்களுக்கு மாறுவோம்Save-energy1 நம் தாய் பூமியை காக்க மின் வாகனத்தை ஆதரிப்போம்   Save-energy1 மின்சார வாகனம் இரைச்சலை உண்டாக்குவதில்லை   Save-energy1 பூமியை பசுமையாக்குவோம் மின்வாகனத்தை கொண்டு   Save-energy1 எதிர்காலத்தை வடிவமைப்போம் மின்சார வாகனம் கொண்டுSave-energy1 மின்வாகனம் பயன்படுத்தி எதிர்கால தலைமுறை காப்போம்Save-energy1 எரிபொருளைச் சேமிக்கவும், பணத்தைச் சேமிக்கவும், மின்சார வாகனத்திற்கு மாறவும்Save-energy1 மின் வாகனம் கொண்டு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கள்Save-energy1 மின்சார வாகனம்: ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம்Save-energy1 மின்சார வாகனம்: புகை, சத்தம் மற்றும் மாசு இல்லை