வாரிய இயக்குநர்களின் குழு

தலைவர் & மேலாண்மை இயக்குநர்
தலைவர் & மேலாண்மை இயக்குநர்
இயக்குநர் / மின் உற்பத்தி
இயக்குநர் / மின் உற்பத்தி
இயக்குநர்/ மின் பகிர்மானம்
இயக்குநர்/ மின் பகிர்மானம்
இயக்குநர்/திட்டங்கள்
இயக்குநர்/திட்டங்கள்
இயக்குநர் / நிதி
இயக்குநர் / நிதி

பகுதி நேர இயக்குநர்

மேலாண்மை இயக்குநர் / த.நா.மி.தொ.க
மேலாண்மை இயக்குநர் / த.நா.மி.தொ.க
முதன்மைச் செயலர், நிதி
முதன்மைச் செயலர், நிதி, தலைமைச்செயலகம், தமிழக அரசு
முதன்மைச்செயலர், எரிசக்தி
முதன்மைச்செயலர், எரிசக்தி, தலைமைச்செயலகம், தமிழக அரசு
முதன்மைச்செயலர், தொழில்
முதன்மைச்செயலர், தொழில், தலைமைச்செயலகம், தமிழக அரசு

Save-energy1 மின்சாரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தவும்        Save-energy2 உபயோகமில்லாத சமயங்களில் மின் விளக்குகளையும் மின்சாதனங்களையும் உபயோகிப்பதை தவிர்த்து மின்சுமையை குறைக்கவும்        Save-energy3 மின்சார சிக்கனத்தால் நாடும் நாமும் பயனடைவோம       Save-energy5 மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும்       Save-energy1 மின் விபத்துக்களில் இருந்து உயிரைப் பாதுகாக்க R.C.D (ரெசிடுயல் கரண்ட் டிவைஸ்) பொருத்தவும்