பெயர்கொள்ளளவுஒப்பந்தத்தின் மதிப்பு(ரூபாய் மதிப்பில்)ஒப்பந்ததாரர் பெயர்உற்பத்தி துவங்கும் நாள்
அனல் மின் திட்டங்கள்
வடசென்னை அனல் மின்திட்டம் - இரண்டாம் கட்டம் - முதல் நிலை 1x600 மெகா வாட்2475  (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு)ஊரக மின்மயமாக்கல் நிறுவனத்துடன் பாரத மிகு மின் நிறுவனம் நிதி உடன்படிக்கை செய்துள்ளது.வணிக ரீதியான மின் உற்பத்தியானது 20.04.2014தொடங்கப்பட்டது
வடசென்னை அனல் மின்திட்டம் - இரண்டாம் கட்டம் - இரண்டாம் நிலை 1x600 மெகா வாட்2211.105 கோடி (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு)ஊரக மின்மயமாக்கல் நிறுவனம்வணிக ரீதியான மின்உற்பத்தியானது 08.05.2014 தொடங்கப்பட்டது
மேட்டூர் 1X600 மெகாவாட் அனல் மின் திட்டம் (நிலை -III ) 1x600மெகா வாட்3114.71 கோடி (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு)மின்சக்தி நிதி நிறுவனம்வணிக ரீதியான மின்உற்பத்தியானது 12.10.2013 தொடங்கப்பட்டது
எண்ணூர் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல அனல் மின் திட்டம் 2x660 மெகா வாட்7688 கோடி (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு)பாரத மிகு மின் நிறுவனம்திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை துவக்கும் நாள் அலகுI 31.08.2 020 அலகுII 31.10.2020
எண்ணூர் அனல் மின்நிலைய விரிவாக்க திட்டம் 1x660 மெகா வாட்3921.55 கோடி (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு)லேன்கோ இன்பரா டெக் லிமிடெட்திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை துவக்கும் 2022-23
வடசென்னை அனல் மின்திட்டம் - III 1X800 மெகா வாட்6376 கோடிபாரத மிகு மின் நிறுவனம்&பி.ஜி.ஆர்.இ.எஸ்.எல்திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை துவக்கும் நாள் 2019-20
உப்பூர் அனல் மின் திட்டம் 2X800 மெகா வாட்12,778 கோடிபாரத மிகு மின் நிறுவனம்& ரிலையன்ஸ் இன்பார்ஷ்டரக்ச்சர் லிமிடெட்திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை 2022-23
உடன்குடி அனல்மின் திட்டம் I 2x 660மெகா வாட்13076.705 கோடிபாரத மிகு மின் நிறுவனம் & ஊரக மின்மயமாக்கல் கழகம்திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை 2021-22
நீர் மின் திட்டங்கள்
பெரியார் வைகை-3 நீர் மின்திட்டம் 2X2 மெகா வாட்75 கோடிமின்சக்தி நிதி நிறுவனம்அலகு I & II மின் உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைத்தல் ஓட்டம் 11-09-2013 & 09-10-2013 முறையே முடிவுற்றது
பெரியார் வைகை-4 நீர் மின்திட்டம் 2x1.25 மெகா வாட்57.07 கோடிமின்சக்தி நிதி நிறுவனம்அலகு I & II மின் உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைத்தல் ஓட்டம் 01.03.2016 &29.02.2016 முறையே முடிவுற்றது
பவானி கதவணை -1 நீர் மின்திட்டம் 2x5 மெகா வாட்185.81 கோடிதமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்அலகு I & II மின்  உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைத்தல் ஓட்டம் 29.05.2015 & 02.07.2015 முறையே முடிவுற்றது
பவானி கதவணை - 2 நீர் மின்திட்டம் 2x5 மெகா வாட்187.61 கோடிதமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்அலகு I & II மின் உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைத்தல் ஓட்டம் 26.10.2012& 29.10.2012 முறையே முடிவுற்றது
குந்தா நீரேற்று மின் திட்டம் 4 x 125 மெகா வாட்1831.29 கோடிபடேல் இன்ஜினியரிங்/மும்பை நிறுவனம்,&குந்தா பி.எஸ்.பி கூட்டு நிறுவனம்திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை துவக்கும் நாள் 2022&  2023
கூட்டுத் திட்டங்கள்
புதிய அனல் மின் திட்டங்கள்
புதிய நீர்மின் திட்டங்கள்

Save-energy1 மின்சாரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தவும்        Save-energy2 உபயோகமில்லாத சமயங்களில் மின் விளக்குகளையும் மின்சாதனங்களையும் உபயோகிப்பதை தவிர்த்து மின்சுமையை குறைக்கவும்        Save-energy3 மின்சார சிக்கனத்தால் நாடும் நாமும் பயனடைவோம்        Save-energy5 மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும்  Save-energy1 மின் விபத்துக்களில் இருந்து உயிரைப் பாதுகாக்க R.C.D (ரெசிடுயல் கரண்ட் டிவைஸ்) பொருத்தவும்  Save-energy1 மாசற்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு, மின்சார வாகனங்களுக்கு மாறுவோம்Save-energy1 நம் தாய் பூமியை காக்க மின் வாகனத்தை ஆதரிப்போம்   Save-energy1 மின்சார வாகனம் இரைச்சலை உண்டாக்குவதில்லை   Save-energy1 பூமியை பசுமையாக்குவோம் மின்வாகனத்தை கொண்டு   Save-energy1 எதிர்காலத்தை வடிவமைப்போம் மின்சார வாகனம் கொண்டுSave-energy1 மின்வாகனம் பயன்படுத்தி எதிர்கால தலைமுறை காப்போம்Save-energy1 எரிபொருளைச் சேமிக்கவும், பணத்தைச் சேமிக்கவும், மின்சார வாகனத்திற்கு மாறவும்Save-energy1 மின் வாகனம் கொண்டு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கள்Save-energy1 மின்சார வாகனம்: ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம்Save-energy1 மின்சார வாகனம்: புகை, சத்தம் மற்றும் மாசு இல்லை