சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக உதவி 

வ.எண்

கவரப்பட்ட பகுதிகள்

விவரங்கள்

1கரையேரவிட்டக்குப்பம்,சந்தரர்பாளையம், ப்ரூக்ஸ்பெட்,கடலூர்.O.T, சாய்பாபா நகர், எஸ்.என்.சாவடி, அருந்தோதி நகர், சிப்காட், சங்கோலி குப்பம், எச்சஞ்காடு,குடிகாடு.தொகுப்பு3 கடலூர்
2வேளாங்கண்ணி-திருக்கோயில், சேருடூர், ஈ.சி.ஆர்., உப்பலம், திடீர்குப்பம், சுனாமி காலனி, பூக்கார தெரு, காரமதுமேடு, சிவன் கோவில் மற்றும் கீச்சக்குப்பம் வேளாங்கண்ணி நகர பஞ்சாயத்து.தொகுப்பு 7 நாகப்பட்டினம்
3கரையேரவிட்டக்குப்பம்,சந்தரர்பாளையம், ப்ரூக்ஸ்பெட்,கடலூர்.O.T, சாய்பாபா நகர், எஸ்.என்.சாவடி, அருந்தோதி நகர், சிப்காட், சங்கோலி குப்பம், எச்சஞ்காடு,குடிகாடு.தொகுப்பு3 தமிழில் சுருக்கம்
4CDRRP-கடலூர் நகரத்திற்கு, 3.10.2017 அன்று MoEFCC வழங்கிய கடலோர ஒழுங்குமுறை அனுமதி கடிதம்அனுமதி கடிதம்
5UG கடலூர் நகராட்சியை உள்ளடக்கிய மின் கம்பி வட பணிகள் (விநாயகர் நகர், செம்மண்டலம், வரதராஜன் நகர், அன்னந்தலே, சோரகல்பட்டு, சீதாராம் நகர்,புதுபாளையம், ஆர்.பி. நகர்,காமராஜ் நகர், தேவனாம்பட்டினம், சொதிக்குப்பம், சிவானந்தபுரம், செல்லங்குப்பம், வி.எஸ்.ஆர் பாளையம் மற்றும் கடலூர் நகராட்சியின் குடியேற்றங்கள்)தொகுப்பு2 கடலூர் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை
6UG கடலூர் நகராட்சியை உள்ளடக்கிய மின் கம்பி வட பணிகள் (விநாயகர் நகர், செம்மண்டலம், வரதராஜன் நகர், அன்னந்தலே, சோரகல்பட்டு, சீதாராம் நகர்,புதுபாளையம், ஆர்.பி. நகர்,காமராஜ் நகர், தேவனாம்பட்டினம், சொதிக்குப்பம், சிவானந்தபுரம், செல்லங்குப்பம், வி.எஸ்.ஆர் பாளையம் மற்றும் கடலூர் நகராட்சியின் குடியேற்றங்கள்)தொகுப்பு2 கடலூர் சமூக மதிப்பீட்டு அறிக்கை
7CDRRP-நாகப்பட்டின நகரத்திற்கு, 3.10.2017 அன்று MoEFCC வழங்கிய கடலோர ஒழுங்குமுறை அனுமதி கடிதம்அனுமதி கடிதம்

Save-energy1 மின்சாரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தவும்        Save-energy2 உபயோகமில்லாத சமயங்களில் மின் விளக்குகளையும் மின்சாதனங்களையும் உபயோகிப்பதை தவிர்த்து மின்சுமையை குறைக்கவும்        Save-energy3 மின்சார சிக்கனத்தால் நாடும் நாமும் பயனடைவோம       Save-energy5 மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும்       Save-energy1 மின் விபத்துக்களில் இருந்து உயிரைப் பாதுகாக்க R.C.D (ரெசிடுயல் கரண்ட் டிவைஸ்) பொருத்தவும்