செய்திகள்

  1. தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை 2023
  2. தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம்/ தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகப் பணியாளர்களுக்கான ஆகஸ்ட் 2023 துறை தேர்வு அறிவிப்பு
  3. தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம்/ தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகப் பணியாளர்களுக்கான ஆகஸ்ட் 2023 துறை தேர்வுக்கான வாரிய நடவடிக்கைகள்
  4. ஒப்பந்த வழங்கல்-உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் பில்லூர் அணையில் வண்டல் மண்ணின் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு பாத்திமெட்ரிக் கணக்கெடுப்பு மற்றும் இடவியல் கணக்கெடுப்பு நடத்துதல் மற்றும் துளையிடுதல் மற்றும் மண் வகைப்படுத்துதல்.
  5. 2022-23 நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி TDS

காப்பகப்படுத்தப்பட்ட செய்திகள்

வழங்கப்படும் சேவைகள்

புள்ளி விவரங்கள்

325.86

லட்சம்

நுகர்வோர்கள்

Thermal Generation

405,528

எண்களில்

விநியோக மின்மாற்றிகள்

Hydro Generation

18,053

மெ.வா

16.03.2023 அன்று

ஆல்டைம் அதிக தேவை

Capacity

1,949

எண்களில்

துணை நிலையங்கள்

Renewable Energy

Save-energy1 மின்சாரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தவும்        Save-energy2 உபயோகமில்லாத சமயங்களில் மின் விளக்குகளையும் மின்சாதனங்களையும் உபயோகிப்பதை தவிர்த்து மின்சுமையை குறைக்கவும்        Save-energy3 மின்சார சிக்கனத்தால் நாடும் நாமும் பயனடைவோம்       Save-energy4 சென்னை -மின் தடை- தொடர்புகொள்ள - 1912  BSNL உபயோகிப்பாளர்கள்  , மற்ற உபயோகிப்பாளர்கள்- 0441912        Save-energy5 மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும்         மேம்பட்ட சிசி கட்டணங்களுக்கான வட்டி விகிதம் 2020-21 நிதியாண்டில் 3.25% p.a.