பயிற்சி

PROCEDURE TO BE FOLLOWED

FOR APPRENTICESHIP TRAINING

ENGINEERING DEGREE / DIPLOMA HOLDERS

STEP:I

        a) ALL ENGINEERING DEGREE / DIPLOMA HOLDERS WHO REQUIRE APPRENTICESHIP TRAINING HAVE TO REGISTER IN THE BOARD OF APPRENTICESHIP TRAINING (BOAT), SOUTHERN REGION, TARAMANI, CHENNAI – 600113, IN THE WEBSITE: www.boat-srp.com THROUGH ONLINE.

           b) AN USER NAME AND PASSWORD WILL BE GENERATED BY BOAT AUTHORITIES.

           c) USING THE ABOVE USER NAME AND PASSWORD, MAILS CAN BE CHECKED FOR APPRENTICESHIP TRAINING SENT BY BOAT

STEP:II

                       IN CASE THE PARENTS OF THE CANDIDATES (ENGINEERING DEGREE / DIPLOMA HOLDERS) WHO ARE PRESENTLY WORKING IN TANGEDCO / TANTRANSCO, AFTER ON-LINE REGISTERING IN THE BOAT THEY SHALL SUBMIT THEIR REPRESENTATION TO THE GENERAL MANAGER / HRD, IN THE REQUIRED COVERING LETTER FORMAT BY ENCLOSING THE FOLLOWING CERTIFICATES FOR ENDORSING AS WARD’S CATEGORY.

1.
EMPLOYEE CERTIFICATE ORIGIONAL TO BE OBTAINED FROM CE or SE or EE or AEE or AE (AS PER THE FORMAT)
2.
ATTESTED COPY OF RATION CARD
3.
ATTESTED COPY OF COMMUNITY CERTIFICATE
4.
ATTESTED COPY OF PROVISIONAL CERTIFICATE
5.
ATTESTED COPY OF CONSOLIDATED MARK SHEET /GRADE SHEET
6.
ATTESTED COPY OF TRANSFER CERTIFICATE
7.
ATTESTED COPY OF  10th / +2 MARK SHEET
8.
COVERING LETTER TO BE ADDRESSED TO THE GENERAL MANAGER/HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT,TANGEDCO,144 ANNASALAI,CHENNAI-600 002


          THIS IS TO CERTIFY THAT MR._______________ IS EMPLOYED IN THE OFFICE OF THE ________________________________________ TANGEDCO / TANTRANSCO        SINCE _______________.

          THIS CERTIFICATE IS ISSUED FOR HIS SON SELVAN / HER DAUGHTER SELVI. ___________ FOR THE PURPOSE OF PROVIDING APPRENTICESHIP TRAINING IN TANGEDCO / TANTRANSCO.
       ROUND SEAL                                                                                              SIGNATURE OF THE OFFICER
        WITH DATE                                                                                                               WITH SEAL
COVERING LETTER
From
< Name with postal address as Registered in BOAT web portal >
To
The General Manager / Human Resource Development,
TANGEDCO,
V Floor Eastern Wing,
144, Anna salai,
CHENNAI-600002.
Sir,
          My son/daughter <Name> has completed the Degree / Diploma Engineering during the < year >. I have already registered his/her name in the on line web portal of Board of Apprenticeship training, Southern Region, Chennai and the User id is ____________________.
          I kindly request that my son / daughter name may be endorsed as ward’s category, for getting apprenticeship training in TANGEDCO / TANTRANSCO.
                                                                                                                                                Yours truly,
Place :
Date :
                                                                                                                                                 ( NAME )
Encl:
1.
EMPLOYEE CERTIFICATE ORIGIONAL TO BE OBTAINED FROM CE or SE or EE or AEE or AE
2.
ATTESTED COPY OF PROVISIONAL CERTIFICATE
3.
ATTESTED COPY OF TRANSFER CERTIFICATE
4.
ATTESTED COPY OF RATION CARD
5.
ATTESTED COPY OF COMMUNITY CERTIFICATE
6.
ATTESTED COPY OF CONSOLIDATED MARK SHEET / GRADE SHEET
7.
ATTESTED COPY OF 10th / +2 MARK SHEET
PROCEDURE TO BE FOLLOWED
FOR APPRENTICESHIP TRAINING
ITI Tradesman
For Tradesman ITI apprentices, WHO REQURE APPRENTICESHIP TRAINING HAVE TO REGISTER in the local Employment Exchange.

Save-energy1 மின்சாரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தவும்        Save-energy2 உபயோகமில்லாத சமயங்களில் மின் விளக்குகளையும் மின்சாதனங்களையும் உபயோகிப்பதை தவிர்த்து மின்சுமையை குறைக்கவும்        Save-energy3 மின்சார சிக்கனத்தால் நாடும் நாமும் பயனடைவோம்        Save-energy5 மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும்  Save-energy1 மின் விபத்துக்களில் இருந்து உயிரைப் பாதுகாக்க R.C.D (ரெசிடுயல் கரண்ட் டிவைஸ்) பொருத்தவும்  Save-energy1 மாசற்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு, மின்சார வாகனங்களுக்கு மாறுவோம்Save-energy1 நம் தாய் பூமியை காக்க மின் வாகனத்தை ஆதரிப்போம்   Save-energy1 மின்சார வாகனம் இரைச்சலை உண்டாக்குவதில்லை   Save-energy1 பூமியை பசுமையாக்குவோம் மின்வாகனத்தை கொண்டு   Save-energy1 எதிர்காலத்தை வடிவமைப்போம் மின்சார வாகனம் கொண்டுSave-energy1 மின்வாகனம் பயன்படுத்தி எதிர்கால தலைமுறை காப்போம்Save-energy1 எரிபொருளைச் சேமிக்கவும், பணத்தைச் சேமிக்கவும், மின்சார வாகனத்திற்கு மாறவும்Save-energy1 மின் வாகனம் கொண்டு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கள்Save-energy1 மின்சார வாகனம்: ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம்Save-energy1 மின்சார வாகனம்: புகை, சத்தம் மற்றும் மாசு இல்லை